Oleg Zakomorny. Yury Egorov

Yury Egorov

2010
Graphite on paper;
60×50