Oleg Zakomorny. Anna Yanovskaya's portrait; 2017

Anna Yanovskaya’s portrait

2017
Graphite on paper;
100×70