Oleg Zakomorny. Anyuta Gogol

Anyuta Gogol

2014
Graphite on paper;
70×47