Alesha Komarov

Alesha Komarov

2011
Graphite on paperboard;
50×35